Die
Veranstaltung
und ihre
Ergebnisse

Berichte

Interviews
mit
Politikern

Interviews
mit
Teilnehmern

Kommentare"Interviews geven gaat mij nog niet zo goed af"
Interview met Felix Henninger (16) door Nina Dörner


Felix, jij bent de jongste deelnemer aan het Europees Jeugdparlament hier in Mainz. Merk je daar zelf iets van?

Alleen op een hele indirecte manier. Ik merk toch, dat ik een gebrek aan ervaring heb als ik het met de wat ouderen vergelijk. Sommigen hebben al behoorlijk politieke ervaring opgedaan en zijn dus bv. meer vertrouwd met dingen als het geven van interviews. Maar voor de rest werkt het allemaal prima!


Is het okay voor jou om met soms wel 10 jaar oudere mensen samen te werken, of had je het liever gezien, dat de leeftijd iets jonger was geweest?

Nee, ik vond het absolut okay.


Hoe vind je de idee van een Europees Jeugdparlament? Wat waren jouw verwachtingen van het parlament en in hoeverre verschillen deze met je ervaringen hier?

Ik vind het jeugdparlament een heel idee. Net als Philip, viel me op, dat de mensen hier heel erg geïnteresseerd zijn in Europa. Ik vind het dan ook extreem belangrijk, dat de generaties met elkaar in dialoog treden. Leuk ook, dat hier veel creatieve mensen, met goede ideeën zijn. Het jeugdparlament is dan ook buitengewoon goed georganiseerd.


Heb je al eerder deelgenomen aan uitwisselingsprogramma’s? En kun je je voorstellen, later voor een tijdje in het buitenland te wonen?

Ik heb al eerder in het buitenland gewoond. Tussen mijn 2e en 8e zat ik met mijn ouders in Engeland. Volgend jaar wil ik graag nog een keer naar Engeland. Een jaar of op z’n minst een half jaar.
Aan politieke programma’s als het Jeugdparlament heb ik nog niet eerder deelgenomen. Wel heb ik een penvriend in Frankrijk, met wie ik regelmatig schrijf. Soms gaan we ook op bezoek bij elkaar. Dus dat is wel leuk.


Had het Jeugdparlament invloed op je beeldvorming?

Ik had dus wel verwacht, dat mensen mij niet serieus nemen en mijn ideeën misschien niet realistisch vinden. Maar dat viel dus heel erg mee zoals je aan de resoluties kunt zien.