Jeugdparlement voor een uitgebreid Europa
15 t/m 20 september 2002, parlement Rijnland-Pfalz

In samenwerking met de onderzoeksgroep Jugend und Europa van het CAP, het parlement van Rijland-Pfalz en de Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz vond in de tijd van 15 t/m 20 september 2002 het jeugdparlement voor een uitgebreid Europa plaats.

Meer dan 100 jongeren en studenten uit Bourgondië, Oppelen, Nederland en Rijnland-Pfalz hebben zich drie dagen lang in thema’s betreffend de Europese Unie verdiept en in overeenstemming met hun comité resoluties opgesteld.

Er waren in totaal 5 commissies, namelijk Osterweiterung der EU, Europäische Verfassungsdebatte, Umweltpolitik und Nachhaltigkeit, Jugend in Europa en Zuwanderung, Asyl und Intergration. De deelnemers kregen ondersteuning door afgevaardigden van het parlement. Deze zorgden voor de nodige professionele input en hebben samen met de jongeren binnen de commissies uitgebreid gediscussieerd.

Terwijl de commissies vergaderden zorgde het persteam voor de verslaggeving. De afgevaardigden van het parlement en zelfs de minister-president van Rijnland-Pfalz, Kurt Beck, werden door de jonge journalisten geïnterviewd.

In aansluiting aan het werk in de verschillende commissies vond ten slotte een plenaire vergadering plaats. Hier werden de voorbereide resoluties grondig onderzocht. De jongen afgevaardigden presenteerden hun resoluties bediscussieerd de voorstellen en dienden amendementen in.

Het debat over de resolutie van de commissie Zuwanderung, Asyl und Integration verliep bijzonder heftig. In aansluiting aan de debatten werden uiteindelijk alle 5 resoluties door het plenum aanvaard.

In het algemeen was Duits de taal voor onderhandelingen tijdens de plenaire vergadering. De deelnemers uit Bourgondië en Oppeln hadden tijdens het debat wel de mogelijkheid om hun verzoeken in hun moedertaal kenbaar te maken. Zo konden ook moeilijke toedrachten en posities precies geformuleerd worden. De bijdrages werden vervolgens uit het Frans respectieve Pools naar het Duits vertaald.

De deelnemers hadden merkbaar plezier in het debatteren, het werk in de commissies, de discussies met de politici en ook in het opstellen van de resoluties.

 

Interviews geven gaat mij nog niet zo goed af
Interview met Felix Henninger (16) door Nina Dörner